Prof. Univ. Dr. Habil. DELIA BALABAN

Prof. Univ. Dr. Habil. SMARANDA COSMA

Prof. Univ. Dr. Habil. SANDU FRUNZĂ

Prof. Univ. Dr. Habil. IOAN HOSU

Conf. Univ. Dr. Habil. IOANA IANCU

Prof. Univ. Dr. Habil. COSMIN IRIMIEȘ

Conf. Univ. Dr. Habil. KADAR MAGOR

Prof. Univ. Dr. Habil. FLAVIU CĂLIN RUS

Prof. Univ. Dr. Habil. VINCZE ORSOLYA